SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag under mars samt estimerad vinst för samtliga konsulter kommande tolv månaderna

SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag

SolidX meddelar idag den förväntade intäkts- och vinstnivån för de tolv nyanställda konsulter som anställts och påbörjat sina uppdrag hos kund under januari 2022. Avtalen, som löper minst tolv månader framåt, bedöms generera intäkter om cirka 16 miljoner kronor samt en förväntad vinst om cirka 6 miljoner kronor efter personalkostnader.

Rekrytering av nya konsulter till SolidX har under de senaste månaderna fortgått i en takt som går i linje med Bolagets tillväxtsatsning. Efterfrågan på IT-tjänster är fortsatt god vilket reflekteras positivt i Bolagets rekrytering och tillväxt. Hittills under 2022 har totalt tolv nya konsulter anställts och i direkt samband med anställningen påbörjat sina uppdrag hos kund.

Under förutsättning att samtliga konsulter fullföljer sina uppdrag hos kund under 2022, beräknas de tolv nyanställda konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 16 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 6 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Uppdragen för vissa av de nya konsulterna återfinns hos flera befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området, varav tre nya kunder med direktavtal har tillkommit.

Vi känner oss trygga i att vi har en framgångsrik affärsmodell där vi fortsätter anställa flera konsulter i hög takt. Konsulterna är från första arbetsdag uthyrda och genererar intäkter till Bolaget direkt. Det är således våra konsulter som generar Bolagets vinst. Vi är stolta över vår tillväxt och ser fram emot ett 2022 där vi vill bredda vår verksamhet ännu mer”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX