Investor
Relations

SolidX AB är en koncern vars aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Pressmeddelande

Aug 9 2022

SolidX Care signerar avtal med sjukhus i Danmark

Ladda ner

Aug 3 2022

SolidX etablerar sig i Norge – tecknar konsultavtal med Optimera om 1,9 MSEK

Ladda ner

Aug 1 2022

SolidX Care når viktig milstolpe – rekryterar första specialistläkare

Ladda ner
Visa alla

Kalender

2022-09-15

Bolagsstämma

Rapporter

Visa alla

VD Filip Alexanderson kommenterar

Jag kan stolt presentera vårt bästa kvartal i SolidX historia. Vi har överträffat alla mål och nu även påbörjat etableringen av SolidX Care.

Inledningen av 2022 har varit en spännande period för SolidX. Vår ambition är att differentiera oss i konsultvärlden – vi vill erbjuda mest åt konsulten. Under senaste kvartalet har vi sett en fortsatt stabil tillväxttakt med nyrekryterade konsulter. Som arbetsgivare vill vi utstråla enkelhet och flexibilitet, det är så vi skapar förtroende för våra konsulter. Nu har vi passerat 100 anställda och är på god väg att etablera ett nytt affärsben vilket vi ser som ett kvitto på ett framgångsrikt koncept.

När vi nu stänger böckerna för året kan vi blicka tillbaka på ett starkt räkenskapsår som avslutades med ett positivt finansiellt resultat. Vår målsättning var att koncernen skulle nå en omsättning om 55 MSEK för hela räkenskapsåret, vilket överpresterades med att uppnå en omsättning på cirka 64 MSEK. Vidare uppgick nettoomsättningen under fjärde kvartalet till 23 742 KSEK vilket motsvarar en ökning med 83% jämfört med samma period förra räkenskapsåret. Tittar vi på helåret ökade nettoomsättningen med 100% jämfört med förra räkenskapsåret. Vi har sett en positiv tillväxt och i slutet av kvartalet kunde vi redovisa ett peg-tal på 0,55 som indikerar att vi har en kostnadseffektiv tillväxt i förhållande till vårt börsvärde...

Läs mer

Styrelsen

Gabriel Paulison

Född: 1986 | Styrelseordförande sedan 2021

Gabriel Paulison har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet. Gabriel har över 15 års erfarenhet av startup-branschen inom entreprenörskap, försäljning och produktutveckling. Gabriel har innehaft olika ledande befattningar i flera olika företag samt varit med och grundat och/eller medgrundat ett antal bolag.

Innehav

88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Beroende i förhållande till företaget.

Filip Alexanderson

Född: 1991 | VD & ledamot sedan 2011

Filip Alexanderson har studerat juridiska kurser vid Lunds universitet samt teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Filip Alexanderson har över 15 års erfarenhet av inom entreprenörskap. Filip Alexanderson har varit aktiv som VD och grundare inom en rad olika bolag.

Innehav

Äger privat 26 040 000 aktier i SolidX.

Beroende i förhållande till företaget.

Annika Richard

Född: 1973 | Ledamot sedan 2021

Annika Rickard har en kandidatexamen i ledarskap och pedagogik från Malmö universitet samt Lunds universitet. Annika Rickard har lång och bred erfarenhet av entreprenörskap och ledarskap primärt kopplat till verksamhetsutveckling och att leda strategiska processer utifrån verksamhetsmål med resultat i fokus. Annika Rickard driver idag en egen verksamhet och arbetar primärt med att utveckla och leda processer i olika bolag.

Innehav

29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Jens Knobe

Född: 1961 | Ledamot sedan 2021

Jens Knobe har bland annat suttit som VD för Ericsson Consulting samt de senaste åtta åren varit Vice president på Getinge Group. Jens har en Master of Electronic Engineering från Lunds universitet. Jens Knobe har lång erfarenhet av hightech (högteknologi inom industrisektorn), huvudsakligen inom life-science, IT, konsultande samt telekom och har därtill arbetat internationellt med förvärv. Jens Knobe har praktisk erfarenhet av ledarskap och funktioner i både större och mindre verksamheter. Härutöver har Knobe har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete.

Innehav

147 059 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Emil Raue

Född: 1984 | Ledamot sedan 2021

Emil Raue har en teknisk gymnasieutbildning samt ledarskapsutbildningar på högre nivå. Emil Raue har 15 års erfarenhet av konsultbranschen och har under senaste 10 åren innehaft ägande och/eller ledande positioner i konsultverksamheter. Raue har därtill arbetat inom områden som sälj och kundhantering. Härutöver har Raue expertkunskaper inom datahantering samt Business Intelligence.

Innehav

88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Beroende i förhållande till företaget.

Edvard Piper

Född: 1974 | Ledamot sedan 2021

Edvard Piper har en officersexamen samt kaptensexamen från Marinens Officershögskola, Karlskrona samt Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Edvard Piper har över 24 års ledarerfarenhet varav 12 års erfarenhet inom IT-branschen inom försäljning, marknad och produktutveckling. Edvard Piper har innehaft olika ledande befattningar inom flera olika företag samt varit med och grundat eller medgrundat ett flertal företag.

Innehav

5 882 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Mikael Lunga

Född: 1968 | Ledamot sedan 2021

Mikael Lunga har gedigen erfarenhet inom områden så som försäljning, affärsutveckling och marknadsföring gentemot både offentlig och privat sektor. Mikael Lunga har innehaft ledande befattningar främst inom IT och medtech under de senaste 25 åren, både i noterade bolag och ägarledda bolag.

Innehav

29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Oberoende i förhållande till företaget.

Aktiekurs

Bolags-
styrning