SolidX vinner offentlig upphandling med Svealandstrafiken med ett värde på 30 miljoner

SolidX vinner offentlig upphandling med Svealandstrafiken med ett värde på 30 miljoner

SolidX meddelar idag att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser fem anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller 2 år, med option om att förlänga 2 år i taget i totalt 8 år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena Systemutveckling, användbarhet och Jllgänglighet, Ledning/styrning, IT-infrastruktur, IT-säkerhet, Bi/Power BI Systemintegrationer och datalager. Upphandlingen har ett maximalt avtalsvärde om 30 miljoner.