Rapporter och presentationer

Jun 20 2024

Bokslutskommuniké Maj 2023 - April 2024

Ladda ner

Mar 18 2024

Delårsrapport December 2023 - Januari 2024

Ladda ner

Dec 11 2023

Halvårsrapport Maj 2023 - Oktober 2023

Ladda ner

Sep 22 2023

Delårsrapport Q1 Maj 2023 - Juli 2023

Ladda ner

Mar 16 2023

Delårsrapport Nov 2022 - Jan 2023

Ladda ner