SolidXs preliminära siffror visar högre resultat än väntat för tredje kvartalet

SolidX förväntar sig att rapportera ett resultat för tredje kvartalet 2022/2023 som är högre än nuvarande marknadsförväntningar. Bolagets preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 62 procent ökat resultat efter finansiella poster och 49 procent ökad nettoomsättning jämfört med motsvarande kvartal under föregående räkenskapsår.

Fortsatt hög tillväxt i form av fler konsulter och förbättrade marginaler har haft en positiv påverkan på resultatet för tredje kvartalet. Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet 2022/2023 uppgick till cirka 2 481 KSEK (1 530 KSEK), motsvarande en ökning med 62 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Vidare uppgick nettoomsättningen till 27 733 KSEK (18 595), motsvarande en ökning med cirka 49 procent jämfört med motsvarande period under föregående år.

Att vi återigen kan överträffa marknadens förväntningar är mycket glädjande och ett kvitto på det hårda arbete vi och våra konsulter gör. Även om resultatet är preliminärt är detta ett styrkebesked i tider av lågkonjunkturoro där vi ser att SolidX är fortsatt en stark aktör på marknaden med ett attraktivt erbjudande och kan leverera fina resultat."

Filip Alexanderson
Koncern-VD på SolidX