SolidX utses som leverantör av IT-konsulter i sin första vunna offentliga upphandling

SolidX meddelar idag att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar.

SolidX meddelar idag att Bolaget för första gången har tilldelats två anbudsområden i samband med en offentlig upphandling gällande IT-konsulttjänster hos en statlig aktör. Ramavtalet ger SolidX förtroende att leverera IT- konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”.

Vi är oerhört glada att kunna meddela att SolidX har tilldelats två anbudsområden i en konkurrensutsatt offentlig upphandling av IT-konsulttjänster med ett svenskt statligt bolag. Detta är ett bevis på vår styrka och expertis inom apputveckling och digital produktdesign, UX/UI/Service Design. Vi har tillsammans med 40 andra IT-leverantörer, inklusive några av de mest välkända konsultföretagen i branschen tilldelats kontrakt/valts som ramavtalsleverantör. Detta ramavtal bekräftar vår kapacitet och visar vår förmåga att leverera IT-konsulter av högsta kvalitet,"

Filip Alexanderson
Koncern-VD i SolidX