SolidX har blivit kvalificerade som leverantör till Domstolsverket och Värmdö kommun till ett uppskattat värde på totalt 280 miljoner

SolidX har kvalificerats som leverantör i både Domstolsverkets och Värmdö kommuns dynamiska inköpssystem (DIS). Det innebär att vi får tillgång att offerera på alla förfrågningar rörande IT- konsulter. Värdet av konsultinköpen i DIS-systemet uppskattas hos Värmdö kommun till 160 miljoner och hos Domstolsverket uppskattas det till 120 miljoner, totalt 280MSEK.

SolidX meddelar idag att Bolaget har kvalificerats som leverantör inom IT-konsulttjänster hos två olika statliga aktörer till ett uppskattat värde på totalt 280MSEK.

Domstolsverket: Kvalificeringarna ger SolidX förtroende att leverera IT-konsulter såsom: Systemutvecklare (java), övriga systemutvecklare, ledare, testare, systemarkitekt, webb-kompetens, kravanalytiker och systemanalytiker, och UX. Uppskattas leveransvärde 120MSEK.

Värmdö kommun: Kvalificeringarna ger SolidX förtroende att leverera IT-konsulter inom delområdena chef och ledningsstöd IT, strategi, metod- och verksamhetsutveckling IT, krav, utveckling och test, web och UX, IT Arkitektur, IT Tekniker, IT support, ITIL / SOC. Uppskattat leveransvärde 160MSEK.