SolidX tecknar avtal med Hemnet AB och rekryterar fem nya konsulter

SolidX tecknar avtal med Hemnet AB och rekryterar fem nya konsulter

SolidX har inlett det andra kvartalet på det nya räkenskapsåret med att rekryterat fem nya konsulter och tecknat ett ramavtal med Hemnet AB. Hemnet är Sveriges största bostadsplattform och SolidX:s konsulter kommer främst stötta kunden med att underhålla/utveckla plattformen. SolidX har även som tidigare kommunicerat, tecknat avtal med Alfa Laval från den 7:e september. Därmed expanderar Bolaget nu till Danmark.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fem konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 7,5 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos befintliga och ovan nämnda nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

I dagsläget är Sverige den viktigaste marknaden för SolidX men expansionen till Danmark innebär ytterligare tillväxtmöjligheter. Appliceringen av Bolagets affärsmodell i ytterligare ett land innebär att SolidX kan bibehålla den stabila rekryteringstakten och fortsätta växa. Med hänsyn till den rådande valutakursen finns det även ett intresse från danska aktörer att köpa konsulttjänster från Sverige.

Nu har vi lagt sommaren bakom oss kan med glädje meddelade att ytterligare fem nya konsulter har rekryterats. Under september har vi även breddat vår kundbas genom att ingå avtal med Hemnet AB, Sveriges främsta bostadsplattform. Jag välkomnar både våra nya konsulter, Hemnet och även Alfa Laval som nu är en del av vår tillväxtresa. Vi har länge haft våra nordiska grannländer som viktiga målmarknader för att expandera SolidX. Nyligen expanderade vi till den norska marknaden och nu kan vi gladeligen meddela att vi tagit ytterligare ett viktigt steg i vår geografiska expansion. Affären med Alfa Laval markerar ett viktigt steg som kommer tillåta oss att stärka vår tillväxttakt. ”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX