SolidX summerar händelserik månad - prisats två gånger och signerat fem nya konsultaffärer.

SolidX summerar händelserik månad

SolidX summerar idag ett händelserikt oktober där Bolaget har prisats två gånger samt signerat fem nya konsultaffärer, varav tre nyrekryterade och två förlängda. Samtliga fem konsulter bedöms generera intäkter om cirka 6,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

SolidX avrundar det andra kvartalet med att rekrytera tre nya konsulter och förlänga två konsulter. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fem konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 6,8 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Fyra av konsulternas uppdrag återfinns hos kunder för SolidX inom IT-området medan en konsult återfinns inom SolidX Cares kunder. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Oktober har varit en händelserik månad för SolidX. Andra viktiga händelser under oktober inkluderar följande:

  • Etablerat ett danskt helägt dotterbolag för att främja expansionen i Danmark, till nytta för både moderbolag och SolidX Care.
  • Utsedda till Sveriges snabbast växande konsultbolag i omsättning samt medarbetartillväxt av Cinodes oberoende granskning.
  • Utsedda till Gasell av dagens industri 2022.
  • SolidX Care har signat ytterligare specialistläkare för region Halland genom direktavtal.

Det är med stor glädje vi avrundar andra kvartalet med en rad positiva nyheter. Förutom att vi har genererat nya affärer har oktober varit en månad där vi har prisats två gånger, vi har blivit utsedda till Sveriges snabbast växande konsultbolag och utsedda till Gasell av Dagens Industri. Vi är stolta över att vår tillväxtresa lyfts fram och vi ser en positiv tid framöver för SolidX. Varje månad växer vi på alla fronter och breddar vår verksamhet”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX