SolidX summerar händelserik månad – signerat tre nya konsulter, ingått avtal med ny kund, publicerat omvänd vinstvarning och erhållit utmärkelsen Nordiskt tillväxtbolag av UC

SolidX summerar händelserik månad

SolidX meddelar idag att Bolaget har signerat tre nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 4,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Vidare har även en ny kund inom byggbranschen signerats under november där SolidX kommer börja bistå med konsulter framgent.

SolidX inleder det tredje kvartalet med att rekrytera tre nya konsulter. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de tre konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 4,3 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

November har varit en händelserik månad för SolidX. Andra viktiga händelser under november inkluderar följande:

  • SolidX kommunicerade nyligen de preliminära siffrorna för andra kvartalet av 2022/2023. Under perioden augusti till oktober uppgick rörelseresultatet till cirka 3 346 KSEK, en ökning med 4 484 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Vidare uppgick nettoomsättningen till 25 437 KSEK (10 806), motsvarande en ökning med cirka 135 procent jämfört med motsvarande period föregående året. Drivande faktorer av den positiva utvecklingen är antalet nyanställda konsulter och kundavtal som har tillkommit under det senaste året. SolidX fortsätter att leta nya affärer för att driva på den positiva utvecklingen och under november signerades ett avtal med en ny kund inom byggbranschen.
  • UC tilldelar SolidX certifikat och utmärkelsen Nordiskt tillväxtbolag. Utmärkelsen baseras på SolidXs parametrar inom tillväxt, lönsamhet, soliditet, EBITDA-marginal och antalet anställda.

Utvecklingen i SolidX har förstärkts under det senaste kvartalet och fortsatt även i november. Vi ser en fortsatt god rekryteringstakt och signeringen av ett nytt kundavtal visar på att vi ser en fortsatt god efterfrågan. Både våra nya konsulter och kundavtal är starkt bidragande faktorer till de resultat vi nu börjar generera. Vår affärsmodell börjar nu visa sin potential på riktigt och vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX