SolidX summerar stark mars månad med vunna ramavtal om 50MSEK i ordervärde

SolidX utveckling under mars månad har varit positivt händelserik med framgångar inom offentlig upphandling där Bolaget vunnit ramavtal gällande leverans av IT-tjänster till ett värde om cirka 50 MSEK. SolidX ingår även 11 nya konsultavtal som inbringar en årsintäkt om cirka 14,5 MSEK med en årsvinst om cirka 3 MSEK

I mars tilldelades SolidX två anbudsområden i samband med en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. De två delområdena har ett sammanlagd värde om cirka 50 MSEK under två år med option för ytterligare två år.

Vi fortsätter vår tillväxtresa med positiva nyheter under mars månad. Förutom att nå nya konsultavtal vinner vi två anbudsområden i en konkurrensutsatt offentlig upphandling av IT-konsulttjänster med ett svenskt statligt bolag. Vi är oerhört glada över ramavtalet som bekräftar vår konkurrenskraft och förmåga att leverera högkvalitativa IT-konsulter."

Filip Alexanderson
Koncern-VD i SolidX