SolidX förstärker verksamheten med sex nya konsultavtal

SolidX presenterar idag en uppdatering för maj och meddelar att Bolaget har signerat sex nya konsultavtal som bedöms generera intäkter om cirka 8,7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar per årsbasis.

SolidX inleder nu ett nytt räkenskapsår och första månaden har visat en fortsatt god rekryteringstakt. Under maj har totalt sex nya konsultavtal signerats som kommer bidra SolidX:s förmåga att leverera kompetenta IT-konsulter till Bolagets kundbas. SolidX är fortsatt fokuserade på att bibehålla en hög tillväxttakt och med en fortsatt god förmåga att attrahera nya konsulter befinner sig Bolaget väl positionerat för fortsatt god tillväxt.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de sex konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 8,7 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.