SolidX säkrar sju konsultavtal – förväntas generera en vinst på 2,5 miljoner kronor

SolidX presenterar idag en uppdatering för juni och meddelar att Bolaget har signerat sju nya konsultavtal. De nya konsulterna förväntas generera årliga intäkter om cirka 10,4 miljoner kronor, motsvarande en årlig vinst om cirka 2,5 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

Under juni har SolidX framgångsrikt säkrat sju nya konsultavtal och stärkt sin förmåga att erbjuda högkvalificerade IT-konsulter till sin kundbas. SolidX fortsätter att fokusera på att bibehålla en imponerande tillväxttakt och, med en fortsatt stark attraktionskraft för konsulter, befäster SolidX sin position för att fortsätta växa och expandera. Dessutom har SolidX Care, dotterbolaget till SolidX, meddelat en fortsatt expansion i Danmark genom ett nytt partnerskap med ett sjukhus i Region Själland. Därtill har även en ny läkare rekryterats som konsult som väntas inleda sin tjänst på det signerade sjukhuset den 1 oktober 2023.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de sju konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 10,4 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.