SolidX rekryterar konsulter som väntas generera en vinst om cirka 2,4 MSEK

SolidX rekryterar konsulter som väntas generera en vinst om cirka 2,4 MSEK

SolidX AB meddelar idag att Bolaget har rekryterat två nya konsulter och förlängt tre konsultuppdrag under juli 2022. Samtliga fem konsulter bedöms generera intäkter om cirka 7,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 2,4 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

SolidX bibehåller en positiv rekryteringstakt under semestertider

Under juli har SolidX rekryterat två nya konsulter och förlängt tre konsultuppdrag. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fem konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 7,5 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 2,4 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Vi fortsätter att accelerera vår tillväxtresa och det är glädjande att vi lyckas bibehålla vår tillväxttakt under semestertider. Rekryteringar inom konsultbranschen kan stagnera under sommaren vilket gör dessa rekryteringar extra spännande och är ett fint kvitto på att vi har ett attraktivt erbjudande. Vi ser fram emot att kunna fortsätta accelerera SolidX med stöd av vår strategiska affärsmodell och bibehålla stark rekryteringstakt under sommaren. ”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX