SolidX fortsätter sin tillväxtresa – Nya ramavtal förväntas bidra med 2,3 MSEK i årsvinst

SolidX presenterar idag om Bolagets utveckling för februari. Bolaget har nyligen signerat avtal med tio nya konsulter som förväntas generera intäkter om cirka 13,1 miljoner kronor. Dessa nya avtal kommer att bidra till en beräknad årsvinst om cirka 2,3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Av de totalt tio konsulterna avser sex förlängningar och fyra konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care som tillkännagavs den 22 februari 2023. Under februari har SolidX även signerat nya ramavtal med Mapsiot och Folq, utöver det som SolidX Care tidigare kommunicerat. Sammanlagt har SolidX signerat 26 konsulter under 2023.

SolidX har sett en fortsatt positiv rekryteringstrend under februari. Sammanlagt har tio konsulter signerats varav fyra avser nyrekryteringar där en nyrekrytering avser en vårdkonsult för SolidX Care som kommunicerades i tidigare pressmeddelande den 22 februari 2023. Endast under 2023 har SolidX signerat hela 26 konsulter som tillsammans väntas generera en årlig vinst om 7,4 miljoner kronor.

Vi är mycket glada över den fortsatta positiva rekryteringstrenden och att tio nya konsulter har anslutit sig till SolidX under februari, inklusive en vårdkonsult för SolidX Care. 2023 har inletts med en positiv rekryteringstrend och med en utökad konsultbas kommer vi kunna fortsätta redovisa fina resultat i framtiden. Med totalt tre nya ramavtal under senaste månaden har vi även stärkt vår position på marknaden alltmer."

Filip Alexanderson
Koncern-VD i SolidX