SolidX rekryteringstakt fortsätter – senaste tillskotten beräknas generera en vinst om cirka 3,2 MSEK och intäkter med 11,3 MSEK

SolidX rekryteringstakt fortsätter

SolidX avrundar sommaren med en fortsatt stabil rekryteringstakt. Under augusti har SolidX rekryterat fem nya konsulter och förlängt två konsultuppdrag. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de sju konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 11,3 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos befintliga kunder inom IT-området, varav en nykontrakterad kund, Polarium Energy Solutions AB. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Augusti har visat sig vara ännu en framgångsrik månad där vi har bibehållit vår stabila tillväxttakt. Med en positiv analys utförd av Kalqyl med riktkurs på 8,5SEK i huvudscenariot och 23SEK i det optimistiska scenariot ser vi en fortsatt positiv tillväxt tillsammans med vårt intåg i Norden. Vi befinner oss i en positiv trend och jag ser en spännande tid framöver då SolidX fortsätter att växa och etablera sig som framtidens konsultbolag”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX