SolidX signerar åtta konsultavtal och fastställer nya målsättningar under april

SolidX presenterar idag en uppdatering för april och meddelar att Bolaget signerat åtta nya konsultavtal som bedöms generera intäkter om cirka 11,6 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar per årsbasis. Under april har SolidX även kommunicerat nya målsättningar som bygger vidare på de tidigare kommunicerade målsättningarna.

En fortsatt hög efterfrågan på SolidXs konsulttjänster har resulterat i en ökning av nya konsultavtal. Rekryteringstakten har varit imponerande och den har fortsatt i april då Bolaget har signerat åtta nya konsultavtal.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de åtta konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 11,6 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

SolidX har haft en imponerande tillväxtresa sedan börsnoteringen i oktober 2021, med uppfyllandet av samtliga förutbestämda målsättningar utom en. Därför har Bolaget baserat på strategin, publicerat nya målsättningar som bygger vidare på de tidigaremålsättningarna. Den nya strategin fokuserar på organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv i och utanför Sverige. I april meddelade Bolaget sina finansiella målsättningar, inklusive att upprätthålla en årlig nettoomsättningstillväxt på 50-100 procent på medellång sikt och på lång sikt passera en nettoomsättning på 1 miljard genom organisk tillväxt och förvärv.