SolidX AB tillträder idag aktierna i Utvecklarbolaget

SolidX AB tillträder idag aktierna i Utvecklarbolaget

SolidX AB har idag tillträtt aktierna i Utvecklarbolaget Stockholm AB och Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB (tillsammans ”Utvecklarbolaget”), i enlighet med vad som offentliggjordes via pressmeddelande den 7 december 2023. SolidX slutför därmed första steget i sin förvärvsresa med en betydande expansion i Stockholm. SolidX är efter förvärvet moderbolag i en koncern med totalt fem dotterbolag. ”Detta är ett viktigt steg mot att bli ett ledande konsultbolag i Norden” säger koncern-VD Filip Alexanderson.

SolidX ingick avtal gällande förvärv av aktierna i Utvecklarbolaget den 7 december 2023. Köpeskillingen för Utvecklarbolaget uppgår till 35,0 MSEK. I samband med tillträdet betalar SolidX 10,0 MSEK kontant och 25,0 MSEK genom nyemitterade aktier i SolidX till kursen 5,05 SEK per aktie (”Vederlagsaktierna”). Efter registreringen av Vederlagsaktierna kommer det totala antalet aktier i SolidX att uppgå till 35 950 495 och aktiekapitalet till cirka 579 846,69 SEK. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär en utspädning om cirka 13,77 procent av rösterna och kapitalet i SolidX.

Det är med stor glädje vi idag kan meddela att förvärvet av Utvecklarbolaget är genomfört. Detta är inte bara vårt första företagsförvärv, utan även en betydande milstolpe i SolidX historia. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro på marknaden och breddar vår verksamhet, samtidigt som vi banar väg för nya mål och möjligheter. Det primära syftet med förvärvet är att generera långsiktigt värde för våra aktieägare. Vi uppnår detta genom marknadstillväxt, realisering av synergieffekter, diversifiering av vårt erbjudande, förbättrad innovationskapacitet och en starkare konkurrensposition. Jag ser fram emot de nya möjligheter som detta öppnar för våra aktieägare, kunder och partners"