SolidX erbjudande inför planerad notering övertecknades till cirka 277 procent

SolidX erbjudande inför planerad notering övertecknades till cirka 277 procent

Den 25 oktober 2021 avslutades anmälningsperioden i SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 69,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 277 procent. Genom erbjudandet kommer SolidX att erhålla cirka 4 600 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 27 oktober 2021.

Att så många valt att investera i SolidX visar tydligt att det finns en tro på oss och vår verksamhet. Det är ett kvitto på att vi har en hållbar affärsmodell och att investerare ser stor potential i vår tillväxtresa. Vi är övertygade om att SolidX har en ljus framtid och ser glädjande på att fortsätta resan mot att realisera vår vision om att vara nästa generations konsultbolag.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

Teckning, tilldelning och erbjudandets kostnader

Erbjudandet motsvarade totalt cirka 25 MSEK. Samtliga aktier förvärvas från en säljande aktieägare varmed SolidX inte tillförs något kapital. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 69,1 MSEK inklusive teckningsåtaganden, motsvarande en teckningsgrad om cirka 277 procent. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 27 oktober 2021. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota. Kostnader kopplade till erbjudandet beräknas uppgå till totalt cirka 1,5 MSEK (motsvarande cirka 6,1 procent av erbjudandet).

Antalet aktier och aktiekapital

Inga nya aktier emitteras i samband med erbjudandet. Antalet aktier i SolidX uppgår till 31 000 000 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 500 000,00 SEK.

Första dag för handel

Första dag för handel i SolidX aktie på Spotlight Stock Market är planerad till den 3 november 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SOLIDX. Aktiens ISIN-kod är SE0016797971.

Projektledare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing är projektledare samt emissionsinstitut till SolidX i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market. Shark Communication AB har bistått bolaget med rådgivning avseende kommunikation.