Framgångar under 2022 banar väg för ytterligare tillväxt under 2023

SolidX summerar händelserikt år

SolidX avrundar ett framgångsrikt 2022 som har inkluderat en strid ström av goda nyheter för bolaget som har redovisat rekordsiffror och uppmärksammats med flera utmärkelser. Nedan följer en summering av året som gått och vad som väntar SolidX det kommande året.

Utmärkelser som talar sitt tydliga språk

  • Utnämnt till Gasellföretag av Dagens Industri.
  • Omnämnd i Cinodes årliga undersökning, Konsultkollen 2022. Prisad på sjätteplats för omsättningstillväxt och fjärdeplats sett till medarbetartillväxt.
  • Tilldelad utmärkelsen Nordiskt Tillväxtcertifikat av UC.

Lyckad uppstart av SolidX Care och geografisk expansion präglade 2022
Etableringen av SolidX Care under 2022 är en av höjdpunkterna för året. Det råder en hög efterfrågan på kompetent vårdpersonal och genom att applicera samma framgångsrika affärsmodell som SolidX, avser det nya dotterbolaget att effektivisera och modernisera sjukvårdsbemanningen. Anton Svenberg som är VD för SolidX Care har inlett första verksamhetsåret starkt och redan etablerat samarbeten med sjukhus i både Sverige och Danmark. När vi avrundar 2022 har SolidX Care kontrakterat fyra konsulter och vi bedömer att det finns en god tillväxtpotential i samband med att etableringen kommer fortsätta i både Sverige och Danmark under 2023.

Det senaste året har karaktäriserats av en hög expansionstakt. Så tidigt som i april passerade SolidX 100 anställda och den stabila tillväxttakten är ett kvitto på att vår affärsmodell är helt rätt i vår ambition för att bli nästa generations IT-konsultbolag. Ett tydligt kvitto på att vår strategi har gett avkastning visade sig inte minst när vi redovisade rekordsiffror i vår senaste halvårsrapport med en ökning med 135% i nettoomsättning samt en ökning med 4484% på rörelseresultatet. Med en beprövad och välfungerade affärsmodell är SolidX redo för att fortsätta växa under 2023.

När jag summerar 2022 är det svårt att lyfta fram en enskild händelse eftersom vi har uppnått flera milstolpar och positiva nyheter. Etableringen av SolidX Care är naturligtvis en viktig milstolpe för vår fortsatta tillväxtresa. Efterfrågan på kompetent vårdpersonal är hög och genom att applicera samma affärsmodell som i SolidX ser vi den här etableringen som ett viktigt tillskott i vårt framtida finansiella resultat."

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX