SolidX vinner upphandling med Sjöfartsverket med ett värde på 40 miljoner

SolidX meddelar idag att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser fem anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller ett år med option för totalt fyra år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena Applikationsexperter, Systemutvecklare, Tekniker Lösningsexpert/arkitekt och kravanalytiker. Upphandlingen har ett maximalt avtalsvärde om cirka 40 miljoner kronor för SolidX och en takvolym om 25 000 timmar där SolidX har tilldelats avtal med rangordning 1 av totalt 3 som skrivit kontrakt.

Avtalet omfattar en inledande period om ett år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år till. Sammanlagt har sex IT-leverantörer konkurrerat om dessa anbudsområden varpå SolidX tilldelats första plats på samtliga anbudsområden som SolidX ansökte om. Upphandlingen har ett sammanlagt maximalt ordervärde om cirka 40 miljoner kronor och en takvolym om 25 000 timmar som kommer fördelas på dessa fyra år.