SolidX tillväxtresa uppmärksammas – utsedda till Gasellföretag 2022

SolidX och Mindler inleder samarbete

SolidX har blivit utnämnt till Gasellföretag 2022 av Dagens Industri. Varje år uppmärksammar Dagens Industri Sveriges mest framgångsrika företag där mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag kvalificeras. SolidX har haft en stark tillväxt och dubblat omsättningen årligen, samtidigt som tillväxten har ökat i och med Bolagets organiska rekryteringsmodeller och strategiska satsningar.

Vi är nu ett Gasellföretag! Det betyder att vi är ett av Sveriges snabbast växande bolag. Varje år utses färre än 1 % av alla aktiebolag i Sverige till Gasellföretag. Jag, mina kollegor och anställda är självfallet mycket stolta över detta och ser det som ett kvitto på vår framgångsrika affärsmodell och strategiska satsningar. Det har varit ett framgångsrikt år för oss och med detta i ryggen blickar vi nu framåt och ser fram emot att fortsätta på vår tillväxtresa”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

VD Filip Alexanderson summerade nyligen perioden sen börsnoteringen, se videon här: Länk

Om DI Gasell

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyråriga undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser