SolidX AB har uppnått tillväxtmål för antalet anställda

SolidX AB har uppnått ytterligare tillväxtmål för antalet anställda

SolidX meddelar idag att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 70 anställda innan slutet av 2021. Målsättningen är en del av Bolagets ambition att skala upp konsultverksamheten och fortsätta växa i hög takt. Antalet anställda hos SolidX uppgår nu till 70

SolidX noterades på Spotlight Stock Market den 3 november 2021. Bolagets övergripande målsättning är att accelerera verksamhetstempot och ta en starkare position på konsultmarknaden. Ett av SolidX tillväxtmål var att passera 70 anställda innan slutet av 2021 vilket SolidX har per dags dato uppnått. Framöver avser Bolaget att passera 80 anställda under H1 2022, och 100 anställda under H2 2022.

SolidX är etablerat för att förändra konsultvärlden. Vår starka tillväxt av konsulter visar att vårt koncept fungerar precis som tilltänkt. Vi är nu cirka 70 konsulter och befinner oss i fas i tidsplanen vi kommunicerade ut inför noteringen på Spotlight Stock Market”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX