SolidX AB har uppnått ytterligare tillväxtmål för antalet anställda

SolidX AB har uppnått ytterligare tillväxtmål för antalet anställda

SolidX meddelar idag att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 80 anställda. Bolaget hade målsättningen att passera 80 anställda under första halvåret av 2022, det vill säga innan 30 juni 2022, och befinner sig således väl positionerat i förhållande till Bolagets kommunicerade målsättning. Per den 1 december 2021 uppgår antalet anställda hos SolidX till 80, 7 månader tidigare än målsättningen.

SolidX bibehåller en hög tillväxttakt genom att rekrytera fler konsulter. Majoriteten av bolagets konsulter har främst kompetens inom områden som Business Intelligence, gränssnittsdesign och hård- samt mjukvaruutveckling. Intresset på marknaden inom dessa segment återspeglas i den takt som SolidX rekryterar fler konsulter. Det främsta redskapet för ytterligare tillväxt är en fortsatt hög organisk rekrytering.

Ett av Bolagets tillväxtmål är att passera 80 anställda under första halvåret av 2022, vilket SolidX nu har uppnått. Konsulterna är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt och ökade omsättning eftersom dessa genererar lönsamhet direkt från start. Arbetsmarknaden inom IT fortsätter att vara eftertraktad och det pågår löpande signering av fler konsulter.

Vår tillväxttakt visar på att det finns ett stort intresse och att vi är en attraktiv arbetsgivare inom konsultverksamheten. Det känns kul att vi redan har uppnått en målsättning för nästa år då detta är ett kvitto på att vi har en framgångsrik affärsmodell. Vi har en exponentiell tillväxt, ju fler anställda konsulter desto snabbare växer vi, då våra konsulter agerar säljare ute på sina uppdrag.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX