SolidX inleder 2023 starkt – 16 nya konsulter väntas generera 19,7 MSEK i intäkter

SolidX presenterar idag en uppdatering för januari och meddelar att bolaget signerat 16 nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 19,7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 5,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar per årsbasis. Av de totalt 16 konsulterna avser nio förlängningar och sju konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care. Under januari har SolidX även signerat ett ramavtal med Skånska Byggvaror där Bolaget kommer bistå med konsulter framgent. Även SolidX Care har tecknat ett nytt direktavtal med sjukhus i Danmark som sträcker sig över 2023 med option på förlängning med ytterligare 12 månader

SolidX upplever en fortsatt god efterfrågan på konsulter vilket återspeglas i antalet nya och förlängda konsulter. Utvecklingen under januari har varit stark med 16 signerade konsulter, en betydande ökning jämfört med de fyra som signerades under december 2022. Av de totalt 16 har nio konsulter förlängt avtal och sju nyrekryterats, varav en för SolidX Care som kommunicerades i tidigare pressmeddelande den 23 januari 2023, där det också framgick att direktavtal med nytt sjukhus i Danmark tecknats.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de 16 konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 19,7 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 5,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget.

Det är med stor glädje vi avrundar den första månaden av 2023 med en fortsatt bra utveckling på rekryteringsfronten. Utökning av vår konsultbas är en viktig förutsättning för vår fortsatta utveckling och därför känns det extra positivt att vi ökat antalet signerade konsulter med 400 procent i januari jämfört med föregående månad. Efterfrågan av vårt erbjudande talar sitt tydliga språk och SolidX börjar etablera sig som en alltmer konkurrenskraftig aktör på konsultmarknaden i Norden.”"

Filip Alexanderson
Koncern-VD på SolidX