SolidX och Time People Group tecknar avsiktsförklaring för att gå samman och bilda nya SolidX

SolidX och Time People Group tecknar avsiktsförklaring

SolidX listat på Spotlight Stock Market, och Time People Group AB (publ) (”TPG”), listat på NGM Nordic SME, har ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion (”Avsiktsförklaringen”). Styrelserna för SolidX och TPG har ingått en avsiktsförklaring för att tydliggöra Bolagens avsikt beträffande ett samgående av SolidX och TPG (”Nya SolidX”). Samgåendet planeras att genomföras genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Genomförandet av Fusionen är bland annat villkorat av att båda styrelserna beslutar att genomföra Fusionen och att Fusionen godkänns av en extra bolagsstämma i TPG.