SolidX meddelar att fusionen med Time People Group senareläggs

SolidX meddelar att fusionen med Time People Group senareläggs

SolidX AB (”SolidX”) och Time People Group AB (publ) (”TPG”) offentliggjorde den 4 mars 2024 att bolagen ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion ("Avsiktsförklaringen"). Med anledning av en förlängd due diligence-period har SolidX och TPG gemensamt beslutat att senarelägga publicering av fusionsplan och fusionsdokument