SolidX AB passerar 100 anställda och når därmed sitt mål 8 månader tidigare än väntat

SolidX AB överträffade Affärsvärldens huvudscenario

SolidX meddelar idag att Bolaget har passerat 100 anställda. Enligt tidigare kommunicerade målsättningar har Bolaget haft som mål att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022. De nyanställda medarbetarna avser både nya konsulter samt interna medarbetare.

Under 2022 har SolidX fortsatt fokusera på tillväxt och utveckling av affärsverksamheten. De nyanställda avser både nya konsulter och interna medarbetare med ambitionen att fortsätta skala upp verksamheten. Vid årsskiftet passerade SolidX 90 anställda och likt tidigare har rekryteringen sedan dess genererats organiskt.

Idag kan SolidX meddela att Bolaget har passerat 100 anställda. Ett av Bolagets målsättningar var att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022 vilket härmed är uppnått. Konsulterna som har rekryterats är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt och bidrar till att SolidX kan fortsätta utvecklas framåt.

Vi fortsätter att växa i en hög takt och det är ett kvitto på att vi har en fungerade och attraktiv affärsmodell. Med 100 anställda är vi väl positionerade i förhållande till våra målsättningar och vi avser att fortsätta bibehålla samma tillväxttakt”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX