SolidX offentliggör halvårsrapporten för perioden maj-oktober 2022.


Halvårsrapporten för perioden maj-oktober 2022

Sammanfattning av helårsrapport

Andra kvartalet (2022-08-01 – 2022-10-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 437 KSEK (10 806 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 135 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 346 KSEK (73 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 4 484 %.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,085 SEK (0,001 SEK).*

Halvårsperioden (2022-05-01 – 2022-10-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 45 844 KSEK (21 478 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 114 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 448 KSEK (2 190 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 12 %.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,055 SEK (0,055 SEK).*
  • Likvida medel per 2022-10-31 uppgick till 4 702 KSEK (1 237 KSEK)