SolidX AB fortsätter sin expansiva tillväxtresa och har nu 90 anställda

SolidX AB fortsätter sin expansiva tillväxtresa och har nu 90 anställda

SolidX meddelar idag att Bolaget har 90 anställda. Bolaget har som målsättning att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022, och befinner sig således väl positionerat i förhållande till Bolagets kommunicerade målsättning. Per den 3 januari 2022 uppgår antalet anställda hos SolidX till 90.

SolidX bibehåller en hög tillväxttakt genom att rekrytera fler konsulter. Majoriteten av bolagets konsulter har främst kompetens inom områden som Business Intelligence, gränssnittsdesign och hård- samt mjukvaruutveckling. Intresset på marknaden inom dessa segment återspeglas i den takt som SolidX rekryterar fler konsulter. Det främsta redskapet för ytterligare tillväxt är en fortsatt hög organisk rekrytering. SolidX kommunicerar om antal medarbetare först då konsulterna är anställda vilket betyder att fler konsulter redan är kontrakterade framöver.

Ett av Bolagets tillväxtmål är att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022, vilket SolidX är på god väg att uppnå. Konsulterna är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt och ökade omsättning eftersom dessa genererar lönsamhet direkt från start. Arbetsmarknaden inom IT fortsätter att vara eftertraktad och det pågår löpande signering av fler konsulter.

Vi fortsätter att accelerera vår tillväxttakt som visar på att det finns ett stort intresse och att vi är en attraktiv arbetsgivare inom konsultverksamheten. Vi är nu 90 konsulter och därmed på god väg att återigen nå våra målsättningarflera månaderi förväg, vilket är kvitto på att vi har en framgångsrik affärsmodell.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX