SolidX AB etablerar SolidX Care – ett nytt dotterbolag specialiserat på bemanning av vårdpersonal

SolidX AB etablerar SolidX Care – ett nytt dotterbolag specialiserat på bemanning av vårdpersonal

SolidX meddelar idag att Bolaget har påbörjat etableringen av det nya dotterbolaget SolidX Care. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats kommer SolidX att etablera ett nytt dotterbolag specialiserat på bemanning av vårdpersonal. Som ett initialt steg i upprättandet av SolidX Care har Anton Svenberg rekryterats för att påbörja etableringen av det nya dotterbolaget.

SolidX tillämpar en tillväxtstrategi för att accelerera verksamhetstempot och öka lönsamheten. En del av tillväxtstrategin omfattar att starta nya affärsenheter genom nyetableringar. Strategin innefattar att rekrytera entreprenörer för att starta och etablera nya bolag inom SolidX-koncernen.

Inför noteringen på Spotlight Stock Market kommunicerade SolidX målsättningen att upprätta och etablera ett nytt dotterbolag specialiserat på bemanning av vårdpersonal. Ett initialt steg i etableringen är rekryteringen av Anton Svenberg som kommer leda upprättandet av SolidX Care för att sedan axla rollen som VD över det nya dotterbolaget. SolidX kommer att äga 75 procent av det nya dotterbolaget och resterande 25 procent kommer att ägas av Anton. SolidX avser att starta upp SolidX Care under våren 2022 och påbörja anställning av konsulter så fort SolidX Care har upprättats. Vårdpersonal kommer att rekryteras och bemannas i Sverige, Danmark och Norge.

Anton Svenberg har lång erfarenhet inom sjukvårdsbemanning där han har haft olika roller kopplat till bemanning och rekrytering av vårdpersonal. Anton kommer närmast från en roll som seniorkonsult på Transmedica A/S. Dessförinnan har Anton varit en central person i uppbyggandet av ett annat vårdbemanningsföretag som gick från fem till över 50 anställda under en treårsperiod och som sedan blev uppköpt av ett av Skandinaviens ledande börsnoterade vårdbemanningsbolag.

Med SolidX Care vill vi applicera den framgångsrika affärsmodellen som SolidX har skapat för att effektivisera och modernisera sjukvårdsbemanningen. Vi ser stor potential inom området och vi ser att det råder en hög efterfrågan på vårdpersonal. Vi är trygga med att Anton kommer leda vårt nya dotterbolag och det känns spännande att inleda ett nytt samarbete. Anton bidrar med lång erfarenhet inom både sjukvårdsbemanning och affärsutveckling och vi känner oss trygga i hans förmåga att leda SolidX Care”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX