SolidX etablerar sig i Norge – tecknar konsultavtal med Optimera om 1,9 MSEK

SolidX etablerar sig i Norge

SolidX har tecknat ett avtal med Optimera vilket är Bolagets hittills första affär på den norska marknaden och utgör ett viktigt startskott för SolidX:s etablering i Norge. Avtalet löper under ett år och kommer att generera en årsintäkt om ca 1,9 MSEK med en vinst om ca 550K SEK efter avdrag för personalkostnad.

Den goda efterfrågan på IT-tjänster fortsätter att gynna tillväxten i SolidX och nu även på den strategiskt viktiga nya marknaden i Norge. SolidX har tecknat ett avtal med Optimera för en konsult inom IT som ska utgå ifrån Norge. Avtalet löper under ett år och kommer att generera en vinst om ca 550k SEK efter avdrag för personalkostnad. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

SolidX har ett strategiskt fokus på att växa utanför Sveriges gränser där vi ser att våra grannländer är intressanta marknader som har goda möjligheter att generera fortsatt stark tillväxt- och expansionstakt för Bolaget. Det är lönsamt för norska aktörer att köpa tjänster från Sverige tack vare den svaga kronan och det gör att vi nu kan ta viktiga steg som banar vägen för en långsiktig etablering på den norska marknaden. Affären med Optimera utgör startskottet för SolidX:s etablering i Norge mot målet att bli en ledande aktör på marknaden. ”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX