SolidX expanderar till Danmark – tecknar konsultavtal med Alfa Laval

SolidX expanderar till Danmark – tecknar konsultavtal med Alfa Laval

SolidX har tagit ytterligare ett steg i Bolagets geografiska expansion genom att nu ha signerat ett konsultavtal med Alfa Laval i Danmark. Signeringen med Alfa Laval är en viktig del i verksamhetsutvecklingen då Danmark har varit en målmarknad för SolidX att etablera sig på. Avtalet träder i kraft omgående och SolidX kommer nu börja hyra ut konsulter efter kundens behov.

I dagsläget är Sverige den viktigaste marknaden för SolidX men expansionen till Danmark innebär ytterligare tillväxtmöjligheter. Appliceringen av Bolagets affärsmodell i ytterligare ett land innebär att SolidX kan bibehålla den stabila rekryteringstakten och fortsätta växa. Med hänsyn till den rådande valutakursen finns det även ett intresse från danska aktörer att köpa konsulttjänster från Sverige.

Vi har länge haft våra nordiska grannländer som viktiga målmarknader för att expandera SolidX. Nyligen expanderade vi till den norska marknaden och nu kan vi gladeligen meddela att vi tagit ytterligare ett viktigt steg i vår geografiska expansion. Affären med Alfa Laval markerar ett viktigt steg som kommer tillåta oss att stärka vår tillväxttakt. Framöver kommer vi fortsätta fokusera på att bredda vår verksamhet och fortsätta bibehålla vår höga omsättningstillväxt.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX