SolidX Care når viktig milstolpe – rekryterar första specialistläkare

SolidX Care når viktig milstolper

Under våren meddelade SolidX att Bolaget etablerat ett nytt affärsområde i form av SolidX Care som specialiserar sig på bemanning av vårdpersonal. SolidX Care har snabbt kommit igång med verksamheten där nu en första konsult rekryterats. Konsulten är specialistläkare inom radiologi. Radiologi är ett område som kännetecknas av global brist på kompetens och med hög efterfrågan. Affärsområdet SolidX Care utgår ifrån har SolidX attraktiva affärsmodell och har nu rekryterat sin första specialistläkare som kommer huvudsakligen att vara verksam i Danmark.

Det är mycket glädjande att kunna meddela att SolidX Care har erhållit sitt första avtal och rekrytering. Vi är glada att kunna bistå med nyckelkompetens då det råder brist på specialistläkare inom området. Vi ser det som ett kvitto på att SolidX modell med bättre förmåner och löner tillsammans med unik kvalitet och kontinuitet i anställningen även går att applicera på den nordiska vårdsektorn. Våra exportmöjligheter är starka då rådande valutakurser gör att det är särskilt förmånligt för verksamheter i Danmark och Norge att hyra in kompetens från Sverige. Det ger också goda affärsmöjligheter för SolidX Care som affärsområde och vi ser grannländerna till Sverige som prioriterade marknader. Med flera pågående rekryteringar och förhandlingar ser vi med tillförsikt fram emot att kunna fortsatt skala upp SolidX Care.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX