SolidX Care AB ingår ytterligare direktupphandling med region Halland


SolidX Care AB ingår ytterligare direktupphandling med region Halland avseende överläkare inom radiologi – Bolagets andra avtal med regionen.

SolidX meddelar idag att dotterbolaget SolidX Care har signerat direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd som en direktupphandling. Avtalet träder i kraft 31/10 2022. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst som konsult.

Etableringen av SolidX Care har intensifierats under den senaste perioden. Tidigare i augusti tillkännagav Bolaget att den första specialistläkaren hade rekryterats och den 9 augusti 2022 att det första direktavtalet hade signats med sjukhus i Danmark, samt den 16e augusti att direktavtal slutits med region Halland samtidigt som en specialistläkare anställts. Nu meddelar Bolaget att den andra konsulten för regionen signerats, avtalet signades med Region Halland, konsulten startar sitt uppdrag den 31/10 2022. I samband med att avtalet träder i kraft kommer den redan rekryterade specialistläkaren att inleda sin tjänst på sjukhuset.

SolidX Care har uppnått sin fjärde milstolpe och signerat sitt tredje direktavtal på kort tid. Vi ser stor potential i samarbetet med region Halland och ser detta andra signerade avtal som ett bevis på fortsatt tillväxt inom regionen.