SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

SolidX Care har signerat direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd som en direktupphandling. Avtalet träder i kraft 1 januari 2023 och sträcker sig initialt över sex månader med option på förlängning. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst som konsult, vilket uppskattas generera en intäkt om 1,5 MSEK, motsvarande en vinst om cirka 300 KSEK efter personalkostnader.

Etableringen av SolidX Care har intensifierats under den senaste perioden. Tidigare i augusti tillkännagav Bolaget att den första specialistläkaren hade rekryterats och den 9 augusti 2022 att det första direktavtalet hade signats med sjukhus i Danmark. Nu meddelar bolaget att den andra kunden signerats, avtalet signades med Region Halland. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2023 och sträcker sig initialt över en sexmånadersperiod med option på förlängning. I samband med att avtalet träder i kraft kommer den redan rekryterade specialistläkaren att inleda sin tjänst på sjukhuset, vilket uppskattas generera en intäkt om 1,5 MSEK, motsvarande en vinst om cirka 300 KSEK förutsatt att avtalet förlängs.

SolidX Care har uppnått sin tredje milstolpe på kort tid. Nu har vi signerat vårt andra direktavtal och etableringen i Norden är ett faktum. Vi ser med stor förhoppning om att utöka detta samarbete, med region Halland”

Anton Svenbergn
VD SolidX Care