SolidX Care signerar sitt första ramavtal – Avtalet ingicks med Region Själland i Danmark


SolidX Care signerar sitt första ramavtal – Avtalet ingicks med Region Själland i Danmark

SolidX meddelar idag att SolidX Care har signerat sitt första ramavtal med sjukhus i Region Själland i Danmark. SolidX Care blev idag godkända som leverantörer till Region Själland via ett ramavtal. Ramavtalet omfattar specialister och överläkare till Själlands sjukhus. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning.

SolidX Care befinner sig i startgropen av sin tillväxtresa. Den strategiska planen är att tillämpa samma affärsmodell likt SolidX för att bemanna specialister och överläkare till den nordiska vårdsektorn. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning.

SolidX Care fortsätter sin spännande tillväxtresa och vi är mycket glada över att få ramavtal med sjukhus i Region Själland. Vi ser en god potential i Region Själland och vi hoppas att fler branschaktörer får upp ögonen för SolidX Care i takt med att vi fortsätter vår resa i både Sverige och Danmark.”

Anton Svenberg
VD SolidX Care