SolidX Care signerar avtal med sjukhus i Danmark

olidX Care signerar avtal med sjukhus i Danmark

SolidX Care har signerat sitt första avtal med ett sjukhus i Danmark. Avtalet träder i kraft den 6 november 2022 och sträcker sig initialt över sex månader med option på förlängning. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade specialistläkare inleda sin tjänst, vilket uppskattas generera en intäkt om 1,5 MSEK, motsvarande en vinst om cirka 230 KSEK efter personalkostnader.

Etableringen av SolidX Care har intensifierats under den senaste perioden. Tidigare i augusti tillkännagav Bolaget att den första specialistläkaren hade rekryterats och nu har även det första direktavtalet med ett större sjukhus i Danmark signerats. Avtalet träder i kraft den 6 november och sträcker sig initialt över en sexmånadersperiod med option på förlängning. I samband med att avtalet träder i kraft kommer den redan rekryterade specialistläkaren att inleda sin tjänst på sjukhuset, vilket uppskattas generera en årlig intäkt om 1,5 MSEK, motsvarande en vinst om cirka 230 KSEK förutsatt att avtalet förlängs.

SolidX Care har uppnått ytterligare en viktig milstolpe på kort tid. Nu har vi signerat vårt första direktavtal och etableringen i Norden är ett faktum. Etableringen har intensifierats, vi ser det här avtalet som ett viktigt första steg i vår långsiktiga etablering av SolidX Care. Initialt kommer vår redan rekryterade specialistläkare att påbörja sin tjänst på sjukhuset och vi ser förväntansfullt på att få in ytterligare konsulter hos denna kund i takt med ökad rekrytering ”

Anton Svenberg
VD SolidX Care