SolidX AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021/2022

SolidX AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021/2022