SolidX AB summerar tillväxtresan sedan börsnoteringen

Idag presenterar SolidX en sammanfattning av perioden som har gått sedan börsnoteringen den 3 november 2021. VD Filip Alexanderson redogör för Bolagets tillväxtresa och förklarar hur SolidX har lyckats dubbla antalet anställda från noteringen till idag, med eget kapital – Likväl en dubbling av bolagets omsättning. Dessutom lyfter Filip fram etableringen av SolidX Care som har initierats under de senaste månaderna och kommenterar den geografiska expansionen som har kommit i gång under sommaren.

Summering

  • Bolaget har dubblat sin omsättning
  • Bolaget har dubblat antalet anställda
  • Bolaget har rekryterat 56 konsulter sedan årsskiftet 2022
  • Bolaget har startat SolidX Care
  • Lyckats etablera sig i Danmark och Norge
  • Uppnått flera viktiga målsättningar