SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag under mars samt estimerad vinst för samtliga konsulter kommande tolv månaderna

SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag under mars

SolidX meddelar idag att Bolaget har rekryterat fyra nya konsulter och förlängt åtta konsultuppdrag under mars 2022 och redogör den estimerade intäkts- och vinstnivån de kommande tolv månaderna. Samtliga tolv konsulter bedöms generera intäkter om cirka 17,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 6,9 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader. Samtliga nuvarande konsulter estimeras generera en årlig intäkt om cirka 86,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 29,9 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader.

SolidX befinner sig för närvarande i en tillväxtfas. Den senaste perioden har Bolaget rekryterat nya konsulter i en hög takt och har under senaste månaden bibehållit samma tillväxttakt. Under mars 2022 har SolidX rekryterat fyra nya konsulter som dessutom har påbörjat sina uppdrag ute hos kund och samtidigt har Bolaget förlängt uppdragen för åtta konsulter.

Förutsatt att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under 2022, beräknas de tolv konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 17,4 miljoner kronor, varav vinsten beräknas uppgå till cirka 6,9 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området.

I takt med att antalet nyrekryterade konsulter ökar kommer även de årliga intäkterna att ökas. I dagsläget förväntas samtliga konsulter generera en årlig intäkt om cirka 86,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 29,9 miljoner kronor efter konsulternas personalkostnader.

De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Vi kan återigen dela med oss av goda nyheter då vi ser att tillväxttakten hos våra konsulter fortsätter att öka. SolidX befinner sig i en tillväxtfas där vi ser att rekryteringen av nya konsulter sker i en stabil takt. Nya konsulter innebär ökade intäkter och vi har stort förtroende för vår affärsmodell och avser att fortsätta i samma anda.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX