Anmälningsperioden inleds inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Anmälningsperioden inleds inför planerad notering på Spotlight Stock Market