SolidX offentliggör delårsrapport för perioden maj 2023 - juli 2023

SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

SolidX offentliggör härmed delårsrapport för perioden maj 2023 - juli 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.