SolidX offentliggör uppdaterade målsättningar

I samband med noteringen på Spotlight Stock Market i oktober 2021 formulerade SolidX totalt 13 tillväxtmål för de tre kommande åren. Bolaget har uppnått de totalt tio målsättningarna som sattes för verksamhetsåren 2021 och 2022 och redan uppnått två av de totalt tre målsättningarna som formulerats för verksamhetsåret 2023, varav målsättningen ’att passera 200 MSEK i omsättning och växa snabbare än marknaden och fortfarande behålla samma vinstmarginal på 22 procent’ inte har uppfyllts än då perioden inte är slut. Med anledning av att Bolaget har uppnått majoriteten av de uppsatta målsättningarna har SolidX beslutat att komplettera de tidigare kommunicerade målsättningarna. De nya målsättningarna speglar, enligt styrelsens bedömning, den tillväxtresa som SolidX har genomgått sedan noteringen och den strategi som formulerats för de kommande verksamhetsåren och som kommunicerades i samband med Bolagets notering.

De nya målsättningarna bygger vidare på de tidigare kommunicerade målsättningarna, men med ett större fokus på nettoomsättningstillväxt med hänsyn till Bolagets strategi om organisk tillväxt och strategiska förvärv. SolidX har beslutat om följande finansiella målsättningar:

  • Upprätthålla en årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 50-100 procent på medellång sikt.
  • På lång sikt passera en nettoomsättning om 1 miljard som ett resultat av fortsatt expansion via organisk tillväxt samt förvärv i och utanför Sverige samt kontinuerlig expandering med nya affärsområden.

SolidX har genomgått en stark tillväxtresa sedan noteringen och vi ser en fortsatt god utvecklingspotential. Därför är vi idag mycket glada över att kunna presentera uppdaterade finansiella målsättningar, som definierar vår strategi med ett ökat fokus på organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv. Med vårt intensifierade fokus satsar vi på att skapa högre värde för våra aktieägare när vi fortsätter vår tillväxtresa. Vi har en stark grund att bygga vidare på och är redo att ta oss an de utmaningar som ligger framför oss. Nu satsar vi på att ta SolidX till nya höjder och därmed spänner vi bågen ytterligare."

Filip Alexanderson
Koncern-VD i SolidX