SolidX uppnår målsättning om årlig nettoomsättningstillväxt

SolidX summerar idag räkenskapsåret för 2022/2023 och meddelar att Bolaget har uppnått sin finansiella målsättning om en årlig nettoomsättningstillväxt på 50–100 procent. Under våren uppdaterade SolidX sina finansiella målsättningar på medellång och lång sikt. Idag kan Bolaget konstatera att målet för den årliga nettoomsättningstillväxten har uppnåtts, med en redovisad nettoomsättning på 100 921 kSEK vilket motsvarar en tillväxt om 58 procent.

I bokslutskommunikén som offentliggjordes idag den 20 juni 2023 rapporterar SolidX en nettoomsättning på 100 921 kSEK, vilket motsvarar en ökning med 58 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Detta resultat bekräftar Bolagets framgångsrika genomförande av strategiska åtgärder och förmågan att växa med sin affärsmodell. SolidX har konsekvent visat en imponerande tillväxttakt och detta resultat bekräftar Bolagets starka position inom konsultbranschen som börjar etableras alltmera.

Vi är mycket nöjda med att ha uppnått vår finansiella målsättning om en årlig nettoomsättningstillväxt. Detta resultat är en bekräftelse på vårt engagemang, dedikationen hos våra medarbetare och vår förmåga att leverera över förväntningarna", säger Filip Alexanderson, koncern-VD på SolidX AB."

Filip Alexanderson
Koncern-VD i SolidX