SolidX utser Mangold till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Spotlight Stock Market

SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

SolidX har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 26 oktober 2023.