Kommuniké från årsstämma i SolidX

SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

Idag, den 15 september 2023, hölls årsstämma i SolidX AB. Bifogat följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.