Kalqyl publicerar analys av SolidX – 23 SEK riktkurs i optimistiskt scenario

23 SEK riktkurs i optimistiskt scenario

I syfte att öka transparensen har SolidX gett Kalqyl i uppdrag att göra analys av Bolaget. Analysen inkluderar en oberoende granskning av SolidX:s affärsmodell, framtidsutsikter och marknadspotentialen, konkurrenterna samt ett finansiellt scenario. SolidX jämförs mot konkurrerande konsultbolag på börsen och bedöms vara ett av börsens mest snabbväxande konsultbolag. Framtidsutsikterna för SolidX bedöms positiva med goda möjligheter att fortsätta kombinera hög omsättningstillväxt med god rörelsemarginal.

I Kalqyls huvudscenario estimerar analytikern en potentiell aktiekurs till 8,5 SEK till 2023/2024E. I det optimistiska scenariot där den organiska rekryteringstakten fortlöper samtidigt som SolidX adderar förvärv och lyckas expanderar verksamheten i Norge och Danmark, estimeras aktiekursen till 23 SEK vid slutet av räkenskapsåret 2023/2024E.

SolidX är ett av börsen mest snabbväxande konsultbolag. Bolaget har vuxit organiskt från åtta till cirka 150 heltidsanställda sedan 2018. Den exponentiella tillväxten av medarbetare är främst hänförlig till att bolaget erbjuder en månadslön som väl överstiger liknande konsulttjänster hos konkurrerande verksamheter. Detta bidrar till hög rekryteringstakt av kompetens och en näst intill obefintlig personalomsättning. ”

Pontus Fredriksson
Analytiker Kalqyl