Filip Alexanderson summerar SolidX:s tillväxtplaner i intervju med Börsvärlden

SolidX kommunicerade nyligen uppdaterade finansiella målsättningar med ett intensifierat fokus på organisk tillväxt i kombination med strategiska företagsförvärv i och utanför Sverige. Till följd av nyheten deltog SolidX:s VD, Filip Alexanderson, i en intervju med Börsvärlden där han fick svara på fem frågor om Bolagets tillväxt- och expansionsplaner och vägen framåt.

SolidX siktar på att uppnå en årlig nettoomsättningstillväxt på 50-100 procent på medellång sikt, med ett mål på långt sikt att nå 1 miljard i nettoomsättning genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Under de senaste tolv månaderna har SolidX fördubblat sina siffror sett till omsättning, vinst och antalet anställda. Nu befinner sig SolidX i en expansiv fas med fokus på tillväxt och expansion, både inom och utanför Sverige.