SolidX offentliggör halvårsrapport för perioden maj 2023 – oktober 2023

SolidX offentliggör halvårsrapport för perioden maj 2023 – oktober 2023

SolidX offentliggör härmed halvårsrapport för perioden maj 2023 - oktober 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.