Imorgon inleds handeln i SolidX AB:s aktier

 Imorgon inleds handeln i SolidX AB:s aktier

Imorgon, den 3 november 2021, inleds handeln i SolidX AB:s (”SolidX” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”SOLIDX” och ISIN-kod för aktien är SE0016797971.

Erbjudandet inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av ett erbjudande till allmänheten om att förvärva aktier i Bolaget om totalt cirka 25 MSEK. Erbjudandet övertecknades till totalt cirka 69,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 277 procent. Samtliga aktier förvärvades från en säljande aktieägare varmed SolidX inte tillförts något kapital. SolidX tillfördes totalt cirka 4 600 nya aktieägare genom erbjudandet.

Vi tackar för det stora intresset och tron på vår verksamhet. Nu blickar vi framåt och fortsätter resan som ett noterat bolag och vi ser fram emot att ta del av de möjligheter det medför.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med erbjudandet inför noteringen på Spotlight Stock Market har Markets & Corporate Law Nordic AB agerat legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått SolidX med rådgivning avseende kommunikation.